Bác Hồ kính yêu

THCS Phong Thạnh Tây A

Coffee with

Tra cứu ngày tháng

Tài nguyên dạy học

Hộ trợ tính toán

Máy Tính Bỏ Túi

Liên kết

Các ý kiến mới nhất

Danh lam thắng cảnh

Liên kết báo điện tử

Chat với tôi

Tô Toàn

Tiện ích thăm dò ý kiến

Định lượng truy cập

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"

  Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: huỳnh thanh cường
  Ngày gửi: 15h:10' 21-04-2014
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 62
  Số lượt thích: 0 người
  (Truyện ngụ ngôn)
  ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
  Tiết 38
  Kiểm tra bài cũ
  Kể tên các truyện dân gian thuộc thể loại cổ tích đã học?
  Kể tên các truyện dân gian thuộc thể loại truyền thuyết đã học?
  Truyện dân gian
  Truyền thuyết
  Cổ tích
  1. Con rồng cháu tiên
  2. Bánh chưng, bánh giầy
  3. Thánh Gióng
  4. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
  5. Sự tích Hồ Gươm
  1. Thạch Sanh
  2. Em bé thông minh
  3. Cây bút thần
  4. Ông lão đánh cá và con cá vàng

  Văn bản : ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
  ( Truy?n ng? ngơn)
  Tiết 38
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  1. Khái niệm truyện ngụ ngôn
  +Hình thức:

  +Nhân vật :

  +Nội dung phản ánh :

  +Mục đích :
  Là loại truyện kể bằng văn xuôi
  hay văn vần.
  Là con vật đồ vật hay chính con người.
  Bóng gió kín đáo truyện con người.
  Răn dạy người ta một bài học nào đó trong cuộc sống.
   TruyÖn ngô ng«n lµ lo¹i truyÖn kÓ, b»ng v¨n xu«i hay v¨n vÇn, m­în chuyÖn loµi vËt, ®å vËt hoÆc vÒ chÝnh con ng­êi ®Ó nãi bãng giã, kÝn ®¸o chuyÖn con ng­êi nh»m khuyªn nhñ, r¨n d¹y ng­êi ta mét bµi häc nµo ®ã trong cuéc sèng .
  Hai phần:
  Phần 1 :Từ đầu đến "Oai như một vị chúa tể "
  ếch khi ở trong giếng
  Phần 2 : Còn lại
  ếch khi ra khỏi giếng
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  1. Khái niệm truyện ngụ ngôn
  2. Từ khó
  - Dềnh lên: Nước dâng lên cao
  - Nhâng nháo: Ngông nghênh, không coi ai ra gì.
  3. Bố cục

  II. Đọc - hiểu văn bản
  Môi trường sống :
  - Sống lâu ngày trong một cái giếng
  - Xung quanh chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  a. ếch khi ở trong giếng
   M«i tr­êng sèng chËt hÑp, kh«ng thay ®æi
  Tầm nhìn hạn hẹp ít hiểu biết.
   Oai nh­ mét vÞ chóa tÓ, bÇu trêi chØ b»ng c¸i vung.
  Hiểu biết nông cạn nhưng lại huênh hoang.
  Môi trường hạn hẹp dễ khiến người ta kiêu ngạo, không biết thực chất về mình.
  2. Phân tích
  1. Đọc, kể

  Nguyên nhân nào
  đưa ếch ta ra ngoài?
  II. Đọc - hiểu văn bản
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  b. ếch khi ra khỏi giếng
  a. ếch khi ở trong giếng
  2. Phân tích
  1. Đọc, kể
   Nhaâng nhaùo nhìn leân baàu trôøi.
   Ngheânh ngang ñi laïi.
  II. Đọc - hiểu văn bản
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
   Khoâng gian môû roäng
  b. ếch khi ra khỏi giếng
  a. ếch khi ở trong giếng
  2. Phân tích
  1. Đọc, kể
  II. Đọc - hiểu văn bản
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  a. ếch khi ở trong giếng
  b. ếch khi ra khỏi giếng
   Bò con traâu giaãm beïp
  Kết cục bi thảm
   Nguyeân nhaân: chuû quan, kieâu ngaïo.
  - Cần học hỏi để nâng cao kiến thức chống trọi với hoàn cảnh.
  - Không nhận thức rõ giới hạn của mình sẽ bị thất bại thảm hại.
  2. Phân tích
  1. Đọc, kể
  Trong giếng
  Ngoài giếng
  Không gian sống chật hẹp
  Mối quan hệ hạn chế
  Thái độ kiêu ngạo, huênh hoang
  Kết quả: hiểu biết cạn hẹp
  Không gian sống rộng lớn
  Mối quan hệ mở rộng
  Thái độ kiêu ngạo, huênh hoang
  Kết quả: bị dẫm bẹp
  Môi trường sống của ếch
  II. Đọc - hiểu văn bản
  Tiết 38 Văn bản : ếch ngồi đáy giếng
  ( Truyện ngụ ngôn )
  I. Tìm hiểu chung
  1. ếch khi ở trong giếng
  2. ếch khi ra khỏi giếng
  3. ý nghĩa văn bản
  Truyện ngụ ý
  phê phán điều gì?
  Khuyên răn con người điều gì?
  THẢO LUẬN
   Phª ph¸n nh÷ng kÎ hiÓu biÕt h¹n hÑp mµ l¹i huªnh hoang.
   Khuyªn ng­êi ta ph¶i më réng tÇm hiÓu biÕt, kh«ng ®­îc chñ quan kiªu ng¹o.
  IIi. Tổng kết
  ? Ghi nhớ (SGK tr.)
  IV. Luyện tập
  2. Phân tích
  1. Đọc, kể
  Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
  1. Mục đích chủ yếu của truyện ngụ ngôn là:
  A. Kể chuyện
  B. Thể hiện cảm xúc
  C. Gửi gắm ý tưởng bài học
  2. Tính chất nổi bật của truyện ngụ ngôn là:
  A. ẩn dụ và kịch tính
  B. Lãng mạn
  C. Gắn với hiện thực
  3. Truyện "ếch ngồi đáy giếng" ngụ ý phê phán:
  A. Những kẻ tự cao tự đại
  B. Những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang
  C. Những kẻ sống ích kỷ
  4. Người xưa mượn truyện của chú ếch để khuyên nhủ con người.
  A. Không nên ra ngoài vì rất nguy hiểm
  B. Chịu khó học hỏi không chủ quan kiêu ngạo
  C. Phải liên tục thay đổi môi trường sống
  C
  O
  I
  T
  R
  Ơ
  I
  B
  Ă
  N
  G
  V
  U
  N
  G
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Đây là một thành ngữ gồm 15 chữ cái, chỉ những kẻ tự cao tự đại, không coi ai ra gì.
  Bài tập 2
  Kể
  lại
  truyện
  Hu?ng d?n v? nh
  - Học thuộc định nghĩa truyện ngụ ngôn
  - Học ghi nhớ SGK trang 101
  - Soạn bài "Thầy bói xem voi" trang 103
   
  Gửi ý kiến